Day: April 9, 2021

5 การเลือกลักษณะหุ้นส่วนที่ดี ที่เราควรเลือก5 การเลือกลักษณะหุ้นส่วนที่ดี ที่เราควรเลือก

เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจ หรืออาจจะกำลังเป็นหุ้นส่วนที่กำลังจะเลือกใช้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนด้วยกันอยู่ ดังนั้นในการเลือกหุ้นส่วน หรือ คนที่จะมาเป็นหุ้นส่วน ของเรานั้นเราควรจะเลือกแบบไหน ลักษนะแบบใด ที่เราควรจะเลือกเข้ามาเป็นหุ้นส่วน มีความรับผิดชอบ อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ  “ความรับผิดชอบ” นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าในการทำธุรกรรม หรือ ธุรกิจด้วยกันนั้น ความรับผิดชอบนั้นค่อนข้างสำคัญ อย่างมากนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่า ไม่มีความรับผิดชอบแม้กระทั่งเรื่องของตัวเอง นั้นเราไม่ควรที่จะเลือกหุ้นส่วนที่ไม่มีความรับผิดชอบมาไว้ข้างกายนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองยังรับผิดชอบไม่ได้ นั้นการที่เราจะเลือกเป็นหุ้นส่วนนั้นความรับผิดชอบต้องมาไว้ก่อนเสมอนะครับ ไม่มีความเป็นผู้นำ ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ “ความเป็นผู้นำ” เองก็สำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าบางครั้งการที่เรานั้นจะตัดสินใจเพียงคนเดียวก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราจะต้องหาหุ้นส่วนที่มีความเป็นผู้นำจากหุ้นส่วนของเราด้วยนะครับ เพราะว่าในการตัดสินใจนั้นไม่ใช่แค่เราเพียงคนเดียว  แต่หุ้นส่วนของเราก็จะต้องกล้าตัดสินใจ